Làng Bỉnh Nghĩa tiếng Chăm gọi là Palei Bal Riya. Vào tháng Giêng hàng năm theo Chăm lịch (khoảng tháng 4 Dương lịch), cộng đồng người Chăm Bỉnh Nghĩa tổ chức lễ hội Đầu năm. 

Lễ hội này còn được gọi là “Tập quán xã hội và tín ngưỡng của làng Chăm Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận”, đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 606/QĐ-BVHTTDL, ngày 03/02/2021. Đây là niềm vui lớn của làng Bỉnh Nghĩa nói riêng và cộng đồng Chăm trong tỉnh nói chung. 

Đền thờ Po Bia Thuer tại  làng Chăm Bỉnh Nghĩa Ninh Thuận
Đền thờ Po Bia Thuer tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa Ninh Thuận

Để giới thiệu cho du khách tham quan, tham gia và nghiên cứu, sau đây là lịch tổ chức 8 lễ nghi, lễ hội sẽ diễn ra:

  • Lễ hội Rija Harei, tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 21/4/2021 tại Đền thờ Po Bin Thuer, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
  • Lễ hội Rija Nagar, tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 01/5/2021 tại sân BQL thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. 
  • Lễ hội Po Bin Thuer, tại Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Rước y trang từ đền làng đến đền thờ Po Bin Thuer bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 05/5/2021. Sau đó di chuyển về Cửa Ngâm, thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, có giao lưu văn nghệ.
  • Lễ hội Po Bia Chuai, tổ chức lúc 8 giờ sáng, ngày 06/5/2021 tại Miếu Bà Đỏ, thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.
  • Lễ hội Paralao Kasah, tổ chức lúc 15 giờ, ngày 6/5/2021 tại cửa Ngâm, thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.
  • Lễ hội Po Ina Nagar Hamu Kut tổ chức lúc 8 giờ sáng, ngày 8/5/2021 Đền thờ Po Ina Nagar Thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, Thuận Bắc.
  • Po Nai và Po Riyak tổ chức lúc 15 giờ, ngày 09/5/2021 tại Đền thờ Po Bin Thuer, Thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
  • Nghi lễ tống ôn tổ chức lúc 16 giờ, ngày 12/5/2021 tại ngã ba đường thuộc thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
Lễ rước Y trang tại đền thơ Po Bin Thuer tại làng chăm Bỉnh Nghĩa Ninh Thuận
Lễ rước Y trang tại đền thơ Po Bin Thuer tại làng chăm Bỉnh Nghĩa Ninh Thuận
Lễ rước Y trang Po Bin Thuer được tổ chức một cách trang nghiêm
Lễ rước Y trang Po Bin Thuer được tổ chức một cách trang nghiêm

Việc tổ chức lễ hội giúp gắn kết cộng đồng Chăm thêm bền chặt, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. 

Qua việc thực hành lễ hội, người Chăm bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống như âm nhạc, ẩm thực, trang phục truyền thống và các nét sinh hoạt văn hóa gia đình. 

Vì vậy, cần phát huy các giá trị lễ hội của người Chăm gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua lịch trình lễ hội, các tổ chức hoạt động du  lịch có thể thông tin, hướng dẫn khách tham quan cùng tham gia./.

Lê Xuân Lợi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.